2009-ERFGOED-site-2   2009-ERFGOED-site-32009-ERFGOED-site-42009-ERFGOED-site-52009-ERFGOED-site-6

Website Erfgoedcentrum

Opdrachtgever: Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven

2009

Meer projecten voor deze opdrachtgever:

In het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven brengen de Nederlandse kloostergemeenschappen gezamenlijk hun archieven, boeken en voorwerpen bijeen. Het erfgoed kan door belangstellenden worden geraadpleegd in een studiezaal en in tentoonstellingen. Het centrum richt zich op de geschiedenis en de betekenis van kloosterlingen in Nederland.

Het centrum beheert inmiddels 2,5 km archiefmateriaal, ca. 30.000 publicaties in de bibliotheek en ca. 3.000 historische objecten. Inventarissen en catalogi zijn toegankelijk via deze website (zie onder: Collecties & naslagwerken).