Brochure Klooster van de toekomst

Opdrachtgever: Klooster Sint Agatha en Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven

2016

Meer projecten voor deze opdrachtgever:

Een klooster is een plaats van aandacht voor de zin van het bestaan, met wortels in een religieuze traditie en met drie kernactiviteiten: wonen, werken en bezinnen.

Het klooster van Sint Agatha heeft ruimte voor mensen die op het kloosterterrein willen wonen en/of werken. In deze brochure vindt u onze plannen voor aanvullende bestemmingen en de visie die daaraan ten grondslag ligt.

Het erfgoedcomplex van Sint Agatha is al bijna 650 jaar toegewijd aan het kloosterleven. Deze toewijding was niet alleen leidend voor het verleden, we kiezen haar ook voor de toekomst. Nieuwe functies worden gezocht rond de kernwaarden en kernactiviteiten die het kloosterleven typeren. Sint Agatha wil, behalve oudste klooster van Nederland, ook ‘klooster van de toekomst’ zijn.